APPN: Pomozte nám obnovit služby pro neslyšící

12.06.2013 21:53

Ničivá povodeň se nevyhnula ani kancelářím občanského sdružení APPN (Agentury pro neslyšící) a obecně prospěšné společnosti 365, které poskytují řadu služeb neslyšícím občanům z celé naší republiky. Obě organizace nyní vděčně přijmou jakoukoli finanční a materiální pomoc, aby neslyšící klienti nebyli odříznuti od nabízených služeb.

Občanské sdružení APPN má své sídlo v ulici Světova 15 v Praze 8, kde měla pronajatou jednu místnost i obecně prospěšná společnost 365, a to ve sklepních prostorách, které byly 3. června ráno zatopeny kontaminovanou vodou. Díky osobnímu nasazení slyšících i neslyšících zaměstnanců se podařilo odvézt část počítačového vybavení kanceláří, ale na více již nezbyl čas. Veškeré další zařízení prostor, v nichž pracuje 18 zaměstnanců, bylo zničeno, včetně nábytku a kancelářských potřeb.

Z bezpečnostních i hygienických důvodů není zatím možné se do zatopených prostor vrátit, proto mají pracovníci obou organizací problém udržet chod poskytovaných služeb pro neslyšící.

O jaké služby se jedná? Občanské sdružení APPN poskytuje neslyšícím online tlumočnickou službu NONSTOP, která díky moderním technologiím umožňuje neslyšícím z celé republiky využít tlumočníka znakového jazyka v kteroukoliv denní i noční dobu, dále služby sociální rehabilitace (profesní poradenství, podporované zaměstnání, tranzitní program) a odborné sociální poradenství (poradenství online, sociální poradenství, telefonické zprostředkování a právní poradenství).

Obecně prospěšná společnost 365 poskytuje tréninková pracovní místa umožňující znevýhodněným lidem získat potřebné pracovní návyky a dovednosti a připravit je na budoucí zaměstnání na otevřeném pracovním trhu), zajišťuje Zprávy pro neslyšící (www.zpravy-pro-neslysici.cz), každodenní zpravodajství neslyšících neslyšícím, provozuje Tichou kavárnu (www.tichakavarna.cz), první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízí kurzy znakového jazyka pro veřejnost, sociální poradenství a další služby.

Kdo by nám mohl poskytnout jakoukoli materiální pomoc, zejména kancelářské potřeby, židle, papír, tonery, počítačové komponenty, ať nás kontaktuje na e-mailu podpora@appn.cz nebo telefonicky na čísle 602 635 487. Finanční dary je možné posílat na č. účtu: 2426025001/5500, Raiffeisen bank. Na každý dar můžeme vystavit darovací smlouvu podle zákona č. 586/1992 Sb.

Děkuji Vám i jménem našich neslyšících klientů za jakoukoliv pomoc.

Mgr. Marie Horáková, ředitelka

Snímky vyplavených kanceláří jsou v příloze.

Klíčová slova: