Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

O možnostech studia tohoto oboru na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK se zájemci mohou dozvědět 18. ledna ve webináři nebo osobně během dne otevřených dveří 26. ledna.

Studijní program připravuje budoucí profesionály v oblasti tvorby pohybových programů pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním či oslabením. Absolventi se uplatňují jako pohyboví specialisté v oblasti volnočasové, sportovní, vzdělávací, zdravotní i sociální, ale nacházejí uplatnění i v široké škále dalších oblastí (média, státní správa, životní styl, aj.).

Vzdělání tvoří tři pilíře: humanitní předměty (pedagogika, psychologie, filosofie, etika, obory speciální pedagogiky), biomedicínské předměty (anatomie, fyziologie, první pomoc, klinické obory) a sportovní předměty (plavání, atletika, gymnastika, sportovní hry, outdoorové kurzy sportů a her v přírodě).

Studium je otevřené i studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obor v minulosti i v současnosti studovala řada aktivních parasportovců a jejich začlenění do sportovní výuky dává oboru jedinečný inkluzivní charakter.

Přihlášky ke studiu se podávají do 29.02.2024. 

V případě zájmu nabízíme online povídání současných a bývalých studentů pro uchazeče o studium 18. 1. 2024 v 18:30 na platformě Google Meet:https://meet.google.com/bjs-vsen-tzk (odkaz na FB: https://fb.me/e/1hoeE5UCa)

Více informací je možné se dozvědět také při osobním setkání na dni otevřených dveří na půdě FTVS UK 26.1.2024. Po celý den budeme ve velké tělocvičně v bloku F poskytovat informace o oboru, nabídneme možnost vyzkoušet si adaptované sporty, seznámit se s obsahem talentových zkoušek i s celou fakultou (informace jsou webu fakulty). Pokud by z vašeho klubu měla zájem přijít celá skupina, prosíme o domluvu předem.

Pro seznámení s oborem mohou pomoci i facebookové stránky "APA FTVS" a YouTube kanál "APA FTVS". 

Markéta Křivánková

 

 

Klíčová slova: