Amelie, o.s. hledá psychologa/psychoterapeuta

19.04.2013 1:00

Do projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci.

Pracovní smlouva na dobu určitou: 20.5.2013 – 19.3.2015
Úvazek: 0,6
Místo realizace: Praha / Středočeský kraj
Platové podmínky: dle dohody
 
Náplň práce:
Pracovní náplň obsahuje práci přímou, koncepční, metodickou a administrativní.
 
-          Vytváření diagnostické baterie zaměřené na profesní a bilanční diagnostiku v kontextu práce s cílovou skupinou vč. vyhodnocování, přímá účast na pracovně-motivační diagnostice a zpracování výstupů z diagnostiky.
-          Vedení 4 základních vzdělávacích kurzů (komunikační dovednosti, prevence syndromu vyhoření, psychologické aspekty rakoviny zaměřené na návrat do zaměstnání, změny rolí v životě), příprava prezentace na kurz, příprava školicích materiálů pro účastníky.
-          Vedení internetového, e-mailového a telefonického poradenství a poskytování poradenství na osobních konzultacích (týkající se zaměření práce psychoterapeuta)
-          Průběžné provázení a podpora přidělenému klientovi jako kontaktní pracovník.
-          Aktivní účast na odborném programu veletrhu pracovních příležitostí pro onkologicky nemocné (říjen 2014)
-          Tvorba příslušných částí metodiky vztahující se k pracovní náplni.
-          Tvorba příslušných podkladů pro monitorovací zprávy.
-          Účast na poradách a supervizích.
-          Spolupráce při oslovování cílové skupiny a tvorbě propagačních materiálů.
 
Možnost rozšíření úvazku o dohodu o provedení práce:
-          náplň práce: individuální a skupinové aktivity pro onkologicky nemocné a jejich blízké v Centru Amelie Praha
 
 
Stručně o projektu:
 
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti osob po onkologické léčbě, u nichž bylo dosaženo bezpříznakového stavu a je zde předpoklad plnohodnotného návratu do života. Tato skupina je dlouhodobě opomíjena, ačkoli se stále rozrůstá počet osob v produktivním věku, které po úspěšné léčbě zůstávají roky bez práce nebo v invalidním důchodu. Projekt dává jedinečnou možnost systémové podpory v přesně definovaných a cíleně seřazených aktivitách zacílených na obnovení pracovních návyků, získávání a osvojování kompetencí potřebných k návratu do zaměstnání a na hledání a zprostředkování vhodné praxe a zaměstnání. Projekt bude realizován organizací, která se problematikou onkologicky nemocných dlouhodobě zabývá. Bude zřízeno pracovní a poradenské centrum, které bude poskytovat ucelený systém podpory nezaměstnaným onkologicky nemocným v remisi z celého Středočeského kraje.
Ve dvou letech trvání projektu od dubna 2013 do dubna 2015 proběhnou 4 pětiměsíční pracovně-vzdělávací cykly po max. 15 účastnících. Cyklus se skládá ze vstupní a závěrečné pracovně-motivační diagnostiky, základních vzdělávacích kurzů, nácviku pracovních dovedností a modelových situací. Celý pracovně vzdělávací cyklus úspěšně dokončí min. 45 osob. Na cyklus aktivit navazuje odborná praxe a zprostředkování zaměstnání s podporou při udržení zaměstnání. V rámci projektu budou vytvořena 2 nová pracovní místa a 15 osobám zprostředkujeme zaměstnání na volných pracovních místech.
Součástí projektu je internetová poradna s pracovněprávní tématikou pro účastníky projektu i pro onkologicky nemocné z cílové skupiny. Bude uspořádán veletrh pracovních příležitostí pro onkologicky nemocné s účastí potenciálních zaměstnavatelů a osob z cílové skupiny.
 
 
Životopis a motivační dopis zasílejte elektronicky na adresu: kancelar@amelie-os.cz
Uzávěrka: 1.5. 2013
Amelie, o.s., Šaldova 337/15, Praha 8 – Karlín,
zodpovědná osoba: Mgr. Dina Rišianová , kancelar@amelie-os.cz, tel: 733 640 871
 
 
Klíčová slova: