Amelie hledá dobrovolníky seniorského věku

Pro práci s onkologicky nemocnými v nemocnicích a ve svých Centrech psychosociální pomoci.

Zájem o dobrovolnictví zde často projevují studenti i ti, kteří mají s onemocněním nějakou zkušenost. Dobrovolnický program Amelie v Olomouci právě nyní rozšiřuje řady svých dobrovolníků a hledá zejména aktivní seniory. Ti jsou pro dobrovolnický program zvlášť cenní, protože mohou nabízet svou stabilitu, čas a životní zkušenosti. Cení si jich i nemocní, kteří jejich pomoc přijímají.

Mnoho seniorů do pozdního věku pracuje, cestuje či se vzdělává. Zejména ti, kterým jejich zdravotní stav dovoluje být aktivní, využívají svého volného času velmi kreativně. I mezi nimi se najdou tací, kteří si pravidelně udělají čas na pomoc jiným.

Paní Hanka, dobrovolnice Amelie, například dochází jednou týdně na hematoonkologickou ambulanci, kde nabízí popovídání, informace, časopisy a drobné občerstvení při dlouhém čekání. „Vyhovuje mi, že jde o dobrovolnickou činnost v dopoledních hodinách, takže mám čas na své věci a zároveň se stále cítím užitečná. Vím, že mou pomoc oceňují jak nemocní, tak zdravotnický personál,“ dodala dobrovolnice.

Být dobrovolníkem v programu pro onkologicky nemocné není tak těžké, jak se může zdát. Nemocní potřebují zejména běžný kontakt, drobné povzbuzení anebo sdílení a právě takové činnosti mohou vykonávat i senioři.

„Mezi obvyklé činnosti dobrovolníků patří povídání u lůžka, krátká procházka, předčítání, hraní společenských her, tvořivé aktivity či poskytování základních informací pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Pacientům se zde jednoduše snažíme zpříjemnit dlouhé chvíle a rozptýlit je,“ upřesnila Tereza Kvapil Pokorná, koordinátorka Centra Amelie Olomouc.

Často si tak nemocní a dobrovolníci povídají spíše o běžných věcech jako je zahrádkaření nebo o vnoučatech než o něčem, co je vážné.

Pro vstup do akreditovaného dobrovolnického programu Amelie je však potřeba absolvovat odborné školení. Toto bezplatné školení proběhne ve dnech 8. až 9. listopadu v Centru Amelie Olomouc a již nyní se na něj mohou zájemci hlásit.

Program školení nabídne zajímavé přednášky z oblasti onkologie, psycho-onkologie, sociální práce a nebude chybět ani prohlídka onkologických pracovišť.

„Senioři jsou pro nás cenní, protože pokud překonají počáteční obavy, jsou pevnou oporou i dalším dobrovolníkům a v naprosté většině ví, proč dobrovolnickou činnost dělají a dělají ji rádi, snad jich v listopadu na školení uvidíme, co nejvíce,“ doplnila Tereza Kvapil Pokorná.

Další informace lze získat na emailu dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz, telefonním čísle +420 734 409 757 nebo na oficiálních webových stránkách organizace www.amelie-zs.cz

 

Tereza Kvapil Pokorná

Klíčová slova: