ALKA zakoupila druhou sadu obleků Therasuit pro novou rehabilitační metodu

24.07.2012 13:16

Moderní pohybovou terapii Therasuit začala letos poskytovat ALKA, o.p.s. Tato metoda pomáhá k odstraňování pohybových problémů u nechodících klientů. Její nejdůležitější součástí jsou obleky Therasuit. Druhou sadu těchto obleků zakoupila ALKA ve všech 6 dostupných velikostech z nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 353 000 Kč.

Terapie Therasuit účinně řeší závažné pohybové problémy klientů. Jejím základem je oblek Therasuit, který vznikl v rámci kosmického výzkumu a umožňuje díky mnoha speciálním úponům individuálně podpořit a pomoci zapojit, nebo v případě potřeby naopak vypojit špatně fungující svalové skupiny. Klient v obleku cvičí v tzv. univerzální cvičební jednotce (kleci), kde podle svého stavu jednak posiluje oslabené a špatně fungující svaly, trénuje pohyby, jejichž syntézou pak vznikne například krok, nebo je upnut systémem pružných lan v prostoru a trénuje stabilitu a pohyb ve vzpřímené poloze. Součástí klecí jsou také kolejnice, díky kterým může klient v obleku a v závěsu zkoušet chodit nebo lézt“, říká Simona Černá, vedoucí služby Therasuit.
 
„Možnost zbavit handicapované dítě berlí nebo vozíčku pomocí pohybové terapie je převratná. Nadace ČEZ podporuje různé způsoby, jak postiženým lidem usnadnit život, a proto jsme ani v tomto případě neváhali,“ vysvětluje Ondřej Šuch, ředitel Nadace ČEZ.
 
Ředitelka ALKA, o.p.s., Šárka Hájková dodává: „Therasuit je opravdu vrcholem rehabilitačních metod používaných v terapii závažných pohybových poruch charakteristických pro dětskou mozkovou obrnu a další choroby postihující pohybový aparát člověka. Ve světě je tato metoda běžně využívána, v Čechách jsme byli první, kdo ji začal poskytovat. Loni na podzim naše terapeutky prošly odborným školením vedeným paní Isabelou Koscielny, lektorkou této, z USA pocházející metody, a zároveň její zakladatelkou. V letošním roce jsme zahájili pilotní provoz této progresivní terapie, jejíž dopady jsou v důsledku podstatně širší, než jen zlepšení motorických dovedností, protože zároveň dochází k rozvoji myšlení, řeči, zvyšování úrovně sebeobsluhy a tím k výrazným posunům v sociálních kompetencích klientů.“
 
Klienti cvičí ve zpravidla třítýdenních blocích 3 – 4 hodiny denně. Po každém bloku je nutná pauza 3 - 4 měsíce a pak se intenzivní terapie opakuje podle potřeby do dosažení optimálního stavu. Každý klient má individuálně sestavený rehabilitační plán, pro první terapie prováděla diagnostiku a doporučovala vhodné postupy paní Koscielny. V tuto chvíli máme 4 samostatně pracující terapeutky a první výsledky této metody u našich klientů jsou velmi dobré.
Novou pohybovou terapii Therasuit společnost poskytuje díky veliké finanční podpoře Nadace ČEZ, Nadačního fondu Avast a Nadačního fondu J&T.
 
Helena Holánková
Klíčová slova: