Aktuální stav a perspektivy v oblasti sociálních služeb

13.06.2012 17:57

Celostátní konference se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2012 v aule Univerzity Hradec Králové.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři připravily celostátní konferenci na téma „Aktuální stav a perspektivy v oblasti sociálních služeb“. Přednášející představí aktuální otázky veřejné podpory a veřejného zadávání při financování sociálních služeb, dílčí výstupy projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora procesů v sociálních službách a připravovaný model víceletého financování v Královéhradeckém kraji. Konference se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2012 v aule Univerzity Hradec Králové.

V úvodním bloku představí JUDr. Karel Zuzka aktuální informace ohledně právních podmínek poskytování sociálních služeb. Příspěvek se dotkne hlavních změn, které proběhly v roce 2012, kdy byl Evropskou komisí přepracován tzv. Altmarský balíček, který určuje pravidla slučitelné veřejné podpory v sociálních službách a změnil se zákon o veřejných zakázkách, jehož aplikace je pro kontinuální financování sociálních služeb po provedených změnách obtížná.

Aktuální trendy v oblasti sociálních službách také formuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora procesů v sociálních službách. V rámci projektu vzniká řada výstupů, které přispějí k posílení finančního i obsahového řízení sociálních služeb, dílčí výstupy na konferenci představí Ing. Prokopová-Nesrstová a PhDr. Vasková. Stav přípravy systému dlouhodobé péče představí Ing. Daniela Lusková, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb a sociální práce MPSV.

Třetí část konference představí dílčí výstupy přípravy systému víceletého financování v Královéhradeckém kraji. Při jeho přípravě vychází Královéhradecký kraj především z principu kontinuity. Navrhuje však taková opatření, která přispějí k minimalizaci rizika veřejné podpory a posílí řízení sítě sociálních služeb zadavatelem prostřednictvím spolupráce krajské a obecní samosprávy, při zachování individualizace poskytovaných služeb a rozvoje prostřednictvím metody komunitního plánování. Aplikace připravovaných pravidel směřuje k posílení kvality sítě služeb a respektování hlavních zásad financování veřejných služeb a principů hospodářské soutěže. To vše při maximálním respektování specifik sociálních služeb.

Závěr je věnován možnostem spolupráce veřejného a soukromého sektoru v sociálních službách a možnostem využití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení při řešení bytové situace osob ohrožených sociálním vyloučením.

Více informací o programu je v pozvánce na stránkách portálu Královéhradského kraje.

Klíčová slova: