Aktualizace publikace Nápadník pro rok 2019

Sborník rad a informací pro život s postižením vydává Liga vozíčkářů každé dva roky, poslední vydání je z roku 2018. Nyní vydává alespoň několikastránkovou aktualizaci, kde jsou uvedeny informace, které se od vydání poslední publikace změnily.

 Aktualizaci si můžete bezplatně stáhnout na Informačním portálu, případně si ji můžete vyžádat v tištěné podobě přímo v Poradně pro život s postižením (tel. 725 122 853 nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz).

Pokud ještě publikaci Nápadník 2018 nemáte, můžete si ji u Ligy vozíčkářů také objednat (k publikaci bude přiložena i vytištěná aktualizace). Informace k objednání najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik

Klíčová slova: