Akce celopražského významu pro rok 2021

Žádosti o dotaci jsou přijímány pouze od 16. 9. 2020 do 28. 9. 2020.

Účelem Programu je podpora a rozvoj projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti a podpora akcí a aktivit na podporu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách. Důvodem podpory je zlepšení vzdělání, dostupnosti informací, zvýšení odpovědnosti prostřednictvím vzdělání a zapojení obyvatel Prahy do rozvoje zdravotně-sociální oblasti a snížení stigmatizace.

Podporované aktivity:

Opatření I. Odborné akce v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální

Účelem je podpora odborných akcí v oblasti zdravotnictví a zdravotně-sociální oblasti určených odborníkům i široké veřejnosti, jedná se zejména o odborné konference, semináře, informační, společenské a soutěžní akce.

Opatření II. Akce a aktivity na podporu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách

Účelem je zejména podpora společenských akcí, odborných seminářů a benefičních akcí na podporu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách a dobrovolníků.

Účelem Programu je podpora a rozvoj projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti a podpora akcí a aktivit na podporu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.

Více informací na Zdravotnickém portálu města Prahy. 

Klíčová slova: