Akademie bezpečí

Krav Maga z.s. spouští zábavně vzdělávací projektí, který propojí online formu výuky bezpečného chování s praktickými nácviky.

Spolek dlouhodobě spolupracuje s oddělením prevence odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy a jeho projekty jsou finančně podporovány dotacemi hlavního města Prahy. 

„Akademie Bezpečí je zajímavý online projekt, který může podat pomocnou ruku při řešení konfliktů všem věkovým kategoriím občanů Prahy. Pomoci může také například pracovníkům terénních sociálních služeb, nízkoprahových zařízení nebo obětem domácího násilí. Projekt využívá trend růstu trávení času v online prostředí napříč všemi generacemi, který byl ještě umocněn krizovými opatřeními z důvodů onemocnění koronavirem. Zároveň občanům pomáhá připravit se na situaci, kterou předvídá řada expertů z oblasti ekonomie, a to, že nás pravděpodobně čeká jedna z nejhorších ekonomických krizí od poloviny minulého století a s tím spojený nárůst kriminality. Z těchto důvodů jsme se rozhodli projekt podporovat,“ říká Tomáš Klinecký, ředitel odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy.

V rámci evolučního vývoje jsme mezi ostatními živočišnými druhy neuspěli kvůli fyzickým přednostem, ale díky používání rozumu. Toho je potřeba využívat nejen v rámci mezidruhových konfliktů, ale i v rámci našeho druhu.

Znalosti a jejich praktická aplikovatelnost se stanou hlavní „zbraní“ pro předcházení a řešení krizových situací pro diváky projektu Akademie Bezpečí. Řešením zde ovšem není synonymem pro násilnou konfrontaci, ale jedná se spíše o soubor dovedností ze sociální a kognitivní psychologie, verbální a neverbální komunikace, taktiky a bezpečnostního managementu. 

Řešení u jednotlivých problémů budou prezentována jak z krátkodobého pohledu – bezpečné chování, tvorba bezpečnostních plánů na taktické a technické úrovni, tak i z dlouhodobé perspektivy, jako je prevence a změna negativních životních vzorců, kvůli kterým se lidé do těchto krizových situací dostávají.

Cílem není učit diváky konkrétní techniky, ale ukázat jim způsoby řešení krizové situace na různých úrovních. První úroveň je učí se problémům vyhýbat (prevence), druhá deeskalovat situaci, když se konfliktu nelze vyhnout, a třetí, jak se co nejúčinněji bránit, když dojde k fyzické konfrontaci. Veškeré ukázky budou zakončeny tím, že nejlepším řešením je takzvaně utéct. Diváci by měli pochopit, že nejlepším řešením je problému se vyhnout…

Autor projektu Jakub Otipka k tomu dodává: „Za posledních 17 let prošlo našimi kurzy několik desítek tisíc lidí, dost často obětí různých násilných trestných činů. Při práci s klienty jsme si všímali stále stejných vzorců chování, které je přiváděly do konfliktů, nebo jim znemožňovaly je efektivně řešit. Ve spolupráci s experty z řady souvisejících oborů se nám podařilo vyklíčovat 6 oblastí, kde lidí nejčastěji selhávají, a které je tedy přínosné si rozmyslet dopředu. To je základem celého projektu.“ 

Tento projekt je unikátní především šíří záběru, kdy nabízí jak zájemcům z řad široké veřejnosti, tak i odborné veřejnosti (členům ozbrojených složek, pracovníkům neziskových organizací a bezpečnostních služeb) nejen možnost získat teoretické znalosti ohledně prevence, ale i příležitost si vše prověřit během praktických seminářů.

Celý projekt je v první fázi rozdělen do několika hlavních pilířů:

-        Komentované reálné incidenty

-        Rozhovory s předními experty ze souvisejících oborů

-        Zábavně edukativní videa zaměřující se na nejdůležitější aspekty osobní bezpečnosti

Na začátku roku se pak diváci budou moci těšit na další úroveň prožitku, a to především sociální experimenty na témata související s bezpečností a pak také na výuku bezpečného chování ve virtuální a rozšířené realitě. 

Záštitu nad celým projektem převzal osobně brig. gen. Mgr. Jan Švejdar.

Akademie Bezpečí

TEASER: https://youtu.be/c4GEcH63Tmg

PORTÁL: https://www.akademiebezpeci.cz

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCW9DpKjWjU3dhEAU78R9Quw

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Akademiebezpeci

GALERIE: https://1drv.ms/u/s!AhFkBNAl7Tf8zEMCelx6bIgVe3uJ?e=qJdvdi

 

Štěpán Erbs

Klíčová slova: