Adventní koncert i pro neslyšící

I neslyšící lidé si mohou užít hudbu a mít celistvý zážitek z koncertu. Zprostředkovat jim ho mohou tlumočnice a tlumočníci do českého znakového jazyka, kteří se věnují uměleckému tlumočení. Nejslavnější uměleckou tlumočnicí na světě je tlumočnice do amerického znakového jazyka (ASL) Amber Galloway. Tlumočila například Red Hot Chilli Peppers nebo Lady Gaga. U nás není umělecké tlumočení koncertů tak běžné jako v USA, a také proto je každoroční Adventní koncert velkou událostí pro komunitu znakujících neslyšících.

Adventní koncert pořádá Tichý svět a koná se 12. prosince 2022 od 18:00 v Bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Už tradičně vystoupí studentský pěvecký sbor Besharmonie a mužská část pěveckého sboru Pueri gaudentes. Speciálním hostem bude sólista Národní divadla Zdeněk Plech. Program koncertu bude plný koled, vánočních písní z celého světa a slavných gospelů.

„Umělecké tlumočení je určeno pro osoby se sluchovým postižením, které užívají znakový jazyk. Umělecký tlumočník mění hudbu v obraz a celým svým tělem vyjadřuje obsah i emoce skladby. Právě proto si neslyšící mohou užít hudbu stejně intenzívně jako slyšící,“ říká Marie Horáková, ředitelka Tichého světa a umělecká tlumočnice.

Koncert získal záštitu od pražského radního pro kulturu JUDr. Pospíšila a finančně ho podpořil Magistrát hl. města Prahy. I díky této podpoře je vstupné dobrovolné.

Barbora Voráčová

 

 

Klíčová slova: