Adventní dary na dobročinnost lze „odečíst“ z daní. V letošním roce až trojnásobně!

Lidé, kteří se během adventu rozhodnou přispět na charitu, si budou moci za letošní rok uplatnit dvojnásobný daňový benefit oproti letům minulým. Firmy i zaměstnanci si budou moci snížit daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 procent daňového základu namísto standardních 10, respektive 15 procent. Na legislativní novinku, která pro roky 2020 a 2021 výrazně zvýhodnila soukromé dárcovství, upozornil prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) Marek Šedivý v předvečer zítřejšího celosvětového svátku darování Giving Tuesday.

Svátek na podporu darování známý jako Giving Tuesday po celém světě připomíná začínající advent, během kterého se každoročně zvyšuje ochota lidí přispívat na dobrou věc. Češi přitom letos mohou využít unikátní příležitost a mohou si o poskytnutý dar snížit daňový základ ve dvojnásobné výši než obvykle, právnické osoby dokonce trojnásobně. Věříme, že tento bonus bude pro ně příjemným benefitem a že k darování přivede i mnoho nových dárců,“ vysvětluje Marek Šedivý z AVPO ČR, jejíž členské organizace se na prosazení daňové změny aktivně podílely.

Asociace kromě toho nabízí dárcům doprovodný servis, mimo jiné v podobě seznamu prověřených organizací, které získaly tzv. značku spolehlivosti.

Pokud dárce váhá, které organizaci a na jakou oblast přispět, může se díky tomuto seznamu lépe zorientovat a hlavně získat jistotu, že jeho dar skončí u prověřené a dobře fungující organizace,“ říká Šedivý. Vodítko najdou dárci na webových stránkách znacka-spolehlivosti.cz. Podle Šedivého využívá tento seznam pro své rozhodování stále více firem i individuálních dárců.

Dočasně zvýhodněné snížení daňového základu zakotvila v reakci na pandemii Covid-19 novela zákona o daních z příjmu ze začátku letošního roku. Pokud daruje právnická osoba nebo živnostník, uplatní daňový odpis ve svém daňovém přiznání za letošní rok.

Zaměstnanci by měli dodat potvrzení o poskytnutých darech v letošním roce své mzdové účtárně. Ideálně v průběhu ledna 2022. Dary mohou být ze zákona poskytnuty například na kulturu, sociální oblast, humanitární účely, životní prostředí, sport, nebo charitu.

AVPO ČR připravila pro neziskovky materiály ke stažení, které mohou použít při komunikaci s dárci.

Monika Jindrová

Klíčová slova: