Aktuálně

Digitální doba s lidskou tváří. Pomůže příručka pro novináře k lepšímu informování?

20.12.2023 12:40

Jako jeden z výstupů projektu Podpora lidských práv v digitální době vznikla příručka Digitální doba s lidskou tváří. Využívá mj. unikátní data z loňského výzkumu, do kterého se zapojilo 620 pracovníků redakcí v ČR. V některých částech poskytuje příručka vhled do problematiky lidí se zdravotním postižením, proto přinášíme její recenzi.

Michaela Maurerová v adventním čase vypráví osobní příběhy vážně nemocných

17.12.2023 13:32

Audioverze několika příběhů z knihy “Ve stínu Duchenna” v adventním čase načetla herečka Michaela Maurerová. Vypráví v nich příběhy chlapců a mladých mužů nemocných Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) a jejich rodin. Maurerová se již v září stala kmotrou knihy a je také patronkou organizace Parent Project, kterou založili rodiče dětí s tímto vzácným, genetickým neurosvalovým onemocněním. Kniha je pro ně cestou, jak oslovit veřejnost a získat podporu pro osobní asistenci a boření bariér.

Grantový program podpoří rozvoj péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů

17.12.2023 13:22

V lednu 2024 startuje uzavřený grantový program Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů, který podpoří vybrané zástupce z řad praktických lékařů z celé České republiky. Cílem programu je poskytnout praktickým lékařům vzdělání a nástroje, které napomohou ke zvýšení dostupnosti kvalitní péče v závěru života ve všech regionech. 13. prosince 2023

I blízcí onkologicky nemocných si zaslouží podporu

17.12.2023 9:30

Právě v těchto dnech přichází na desítky míst v ČR vytištěné brožury, které si kladou za cíl podpořit blízké onkologicky nemocných. Jde o další z řady brožur Amelie, z.s., které podporují lidi, kterým do života vstoupila rakovina.

Příspěvek na péči bude navyšován pružněji. Podle návrhu MPSV jej bude moci zvýšit vláda pouze svým nařízením

16.12.2023 16:47

MPSV navrhuje koncepční řešení v souvislosti s navyšováním příspěvku na péči. Úprava zákona o sociálních službách umožní, aby tento příspěvek mohla při splnění konkrétních podmínek navyšovat vláda pouze nařízením, a nikoliv změnou zákona, jako je tomu nyní. K navýšení příspěvku na péči by podle návrhu mohlo dojít v případě, kdy inflace vzroste o 5 % za období, kdy došlo k navýšení příspěvku naposledy. Konkrétní částky pak upraví vláda přímo v nařízení. 

Lidé s postižením sdíleli u ombudsmana své zkušenosti s pobytem v ústavu i s vlastní cestou k nezávislému životu

13.12.2023 10:41

Konference a workshop „Můj život, moje volba, aneb Sebeurčení“ spolupořádané veřejným ochráncem práv a Centrem podpory transformace svedly na jedno místo odborníky a úředníky spolu s těmi, kterých se osobně dotýká přechod od sociálních služeb ústavního typu ke komunitnímu modelu péče – takzvaná deinstitucionalizace. Lidé s postižením z různých částí republiky, kteří aktivně vystupují jako sebeobhájci, popsali své zkušenosti s pobytem v ústavech i samostatným životem mimo ně.   

Dotazník ukáže, zda se pacienti s rakovinou dostanou k léčbě včas

13.12.2023 10:34

Co trápí pacienty s onkologickým onemocněním? Jak rychle se v jednotlivých regionech dostanou ke správné diagnóze a léčbě? Orientují se v tom, co je čeká? To vše se nyní snaží zjistit spolek Hlas onkologických pacientů. Vyzývá proto všechny, kdo se potýkali s rakovinou nebo jí v současné době čelí, aby vyplnili speciální dotazník. Ten pomůže zmapovat slabá místa zdravotního systému a odlišnosti v krajích a ukáže, jaké problémy by se měly akutně řešit. Cílem je zabránit zbytečným prodlevám a nedorozuměním – ty totiž mohou stát onkologického pacienta život.  

Novela zlepší podmínky přechodu osob se zdravotním postižením na volný trh práce a zamezí zneužívání příspěvků

10.12.2023 12:05

MPSV připravilo novelu zákona o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem této novely je zlepšit podmínky pro přechod některých těchto osob z chráněného trhu práce na volný trh práce. Zároveň řeší problémy s účelovým využíváním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Ke splnění těchto cílů má přispět několik opatření. Návrh novely byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

Taxíky Maxíky budou nově jezdit v Praze – Libuši a v Třinci. Celkem pomohou seniorům a handicapovaným už v 27 městech

08.12.2023 9:22

Taxíky Maxíky, speciální zvýhodněnou dopravu pod hlavičkou Konta Bariéry a lékárenské sítě Dr.Max, budou moci od ledna 2024 využívat také senioři a handicapovaní v Městské části Praha – Libuš a v Třinci. V Prachaticích a v Mostě, kde už služba funguje několik let, vyjedou v roce 2024 nová auta. Slavnostní předání vozů novým provozovatelům proběhlo tradičně v adventním čase. Celkem budou Taxíky Maxíky pomáhat už ve 27 městech České republiky.

Zdravotní klaun vydává Pravidla rošťárny. V publikaci radí, jak využívat humor ve zdravotnickém prostředí

06.12.2023 11:52

Kniha Pravidla rošťárny slouží jako odborný, avšak praktický průvodce především pro zdravotnický personál. Soustředí se na téma humoru a jeho využití v efektivnější komunikaci s pacientem, jeho rodičem či klientem seniorského zařízení. Pětici autorů z pěti zemí spojuje profese Zdravotního klauna a mezinárodní organizace Red Noses International. Publikaci Zdravotní klaun distribuuje do českých nemocnic, je ale k dispozici i široké veřejnosti online.

Stránky