330 tisíc korun na testování klientů sociálních služeb

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové schválila první vlnu žádostí o příspěvek z nového programu Fond podpory sociálních služeb během pandemie.

Mezi 12 neziskových organizací bude rozděleno celkem 331 650 korun.

Nadační příspěvek pomůže neziskovým organizacím, které poskytují sociální a sociálně zdravotní služby, s úhradou nákladů spojených s testováním jejich klientů. Jedná se zejména o testy či ochranné a dezinfekční prostředky v azylových domech, ubytovnách, denních centrech apod.

Program Fond podpory sociálních služeb během pandemie VDV otevřel 29. listopadu a za pouhý jeden týden se ve zrychleném grantovém řízení podařilo schválit první vlnu žádostí. O příspěvek z tohoto fondu mohou organizace žádat i nadále, a to online skrze Grantys.

Na webu VDV je seznam schválených žádostí a další informace o programu a podání žádosti.

 

Jana Taušová

Klíčová slova: