Aktuálně

Využití telemedicíny vzrostlo v Česku o třetinu, i díky covidu

08.09.2022 13:18

Počet zdravotnických zařízení využívajících telemedicínu vzrostl meziročně zhruba o třetinu. Nárůst je ovlivněn zejména obdobím covidu, kdy se lidé mnohdy nedostali fyzicky k lékaři. Nejvíce vzrostlo využití telemedicínských technologií v diabetologii, kardiologii, v rehabilitaci a ve sportovním a tělovýchovném lékařství, vyplývá to z dat konference LIFMAT 2022.

Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných: týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet

03.09.2022 17:29

Kabinet schválil 31. srpna několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, a to nejen energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám. Těmi jsou mimo jiné právě zdravotně znevýhodnění, ale také příjemci důchodů, samoživitelky nebo rodiny s dětmi.

Roadshow Dny bez bariér má handicapovaným ukázat možnosti sportování a přilákat nové zájemce

01.09.2022 12:27

Emilova sportovní, z.s., a Österreichischer Behindertensportverband na podzim vyjíždí na roadshow v příhraničních regionech, kde společnými aktivitami chtějí představit handicapovaným a jejich rodinám možnosti sportovního vyžití a zároveň informovat a zapojit i veřejnost. Na otázky k roadshow Dny bez bariér odpovídal vedoucí projektu Pavel Zbožínek.

MPSV si stanovilo pravidla pro odstranění tvrdosti zákona u přiznávání příspěvků na zaměstnávání lidí s postižením

01.09.2022 10:09

Situace, kvůli které se jihomoravská společnost obrátila na veřejného ochránce práv, přiměla Ministerstvo práce a sociálních věcí k formulaci pravidel pro výjimečné případy hodné zvláštního zřetele, u kterých může MPSV zaměstnavatelům prominout splnění podmínky bezdlužnosti pro přiznání příspěvků na zaměstnání lidí s postižením. V průběhu šetření se totiž ukázalo, že ministerstvo v minulosti postupovalo v obdobných případech různě a nedrželo se zásady legitimního očekávání a principu předvídatelnosti.

Vyhlášený program usnadní deseti neziskovkám cestu ke značce spolehlivosti

01.09.2022 9:33

Celkem deset subjektů z řad veřejně prospěšných organizací, které chtějí projít hodnocením kvality a usilovat o získání značky spolehlivosti, může počítat s finanční podporou. Počítá s tím druhé kolo programu na podporu transparentnosti a profesionalizace neziskových organizací, který společně vyhlašují Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a Nadace J&T.

Letošní Deafember vyzývá k ochraně sluchu

30.08.2022 9:40

Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících. A je to také ideální měsíc pro to, abyste se o světě a životě lidí s postižením sluchu dozvěděli něco víc. Organizace Tichý svět, která poskytuje osobám s tímto hendikepem všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, pořádá v září každoroční osvětovou akci Deafember. Tématem letošního ročníku je získaná ztráta sluchu.

Dětí s alergiemi či astmatem přibývá, pomáhá jim jeskyně. Od ledna začne fungovat nová léčebna

28.08.2022 11:44

Počet dětí s astmatem, alergiemi či atopickým ekzémem stále roste, nemocemi v Česku trpí statisíce z nich.Kromě klasických léčebných metod pomáhá dětem v boji s chorobami dlouhodobý pobyt v jeskyni – tzv. speleoterapie. Jedinečné prostředí, které v jeskyni panuje, umí posílit imunitu, a děti pak lépe čelí jak své nemoci, tak infektům. Zájem rodičů o tuto formu terapie prudce roste. I proto u jediné krasové vodní jeskyně, která se v Česku využívá pro speleoterapii – v Ostrově u Macochy – vzniká léčebna, která pojme trojnásobně více malých dětí s doprovodem než ta původní.

Skvělá zpráva pro pacienty se spinální svalovou atrofií. Lék SPINRAZA bude nově hrazený ze zdravotního pojištění

28.08.2022 10:37

Jde o výsledek historicky prvního zasedání Poradního orgánu ministra zdravotnictví pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění, jehož členy jsou zástupci státu, zdravotních pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací. Ministr zdravotnictví vydal závazné stanovisko pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který následně vydá definitivní rozhodnutí.

MPSV podpoří z evropských zdrojů služby pro rodiny a neformální péči

28.08.2022 10:28

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) dvě dotační výzvy na podporu přímé práce s rodinou. První výzva podpoří neformální pečující, kteří většinou pečují o své blízké v jejich přirozeném prostředí. Druhá z výzev se zaměří na zajištění péče o ohrožené děti, aby vyrůstaly v bezpečném a rodinném prostředí. Zároveň podpoří mladé lidi opouštějící náhradní péči. O peníze z těchto výzev mohou žádat zejména neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace, i poskytovatelé sociálních služeb. Celkem se mezi ně může rozdělit až 650 milionů korun.

Stránky