Aktuálně

Česká spořitelna informuje o sociální kartě

08.02.2012 21:05

Tiskové centrum České spořitelny zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi k tzv. sociální kartě. Vydávat je začne Česká spořitelna od konce června letošního roku.

Problémy s prodlužováním platnosti průkazek ZTP a ZTP/P

08.02.2012 21:00

Národní rada osob se zdravotním postižením obdržela v poslední době mnoho podnětů od občanů, ve kterých si stěžují především na postup úřadů práce ve věci žádostí o prodloužení průkazky ZTP (ZTP/P), podání nové žádosti o průkazku ZTP (ZTP/P), žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze a dalších dávek. Úřady práce nechtějí tuto agendu nyní vyřizovat a úředníci postupují často tak, že slovně odmítají převzít tyto žádosti s odůvodněním, že žadateli by stejně nebylo vyhověno. Předseda NRZP Václav Krása upozorňuje žadatele, aby se nedali nijak znejistit a bránili se takovýmto praktikám.

Už jen do 17. února můžete žádat o grant na kurzy finančního vzdělávání

08.02.2012 14:36

Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Do 17. února máte šanci podat žádost o grant na pořádání seminářů finančního vzdělávání. Díky podpoře projektu Abeceda rodinných financí nyní můžete získat finanční příspěvek na pořádání svých vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Internet a můj handicap: Už jen dva týdny do uzávěrky literární soutěže

03.02.2012 14:35

Úroveň dvacítky příspěvků, dosud došlých do 8. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, je velmi vyrovnaná. Šance na získání první ceny - chytrého mobilního telefonu a dvouletého bezplatného připojení k internetu od společnosti Telefónica Czech Republic - jsou tedy ještě otevřené, stejně jako na další z hodnotných cen. Uzávěrka soutěže, v níž autoři mohou vyjádřit, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s jejich handicapem, je 19. února. Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků dojde 17. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO.

Obchodník bez bariér letos poprvé

02.02.2012 12:44

Letošní novinkou při udělování prestižních cen TOP RETAILER bylo vyhlášení speciální ceny Obchodník bez bariér. Udělení ocenění proběhlo na základě výzkumu realizovaného agenturou INCOMA GfK ve spolupráci s Kontem Bariéry. Ten zjišťoval, které prodejny osobám se zdravotním handicapem nejvíc usnadňují návštěvu a nákup a kde naopak tito lidé narážejí na překážky. Z celkového srovnání nejlépe vyšly prodejny Tesco hypermarket.

Informatici Úřadu práce požadují urychlený návrat k původním aplikacím, jinak hrozí ještě větší chaos

02.02.2012 1:18

Zpráva, kterou vypracovali informatici Úřadu práce ČR na žádost generálního ředitele, popisuje důvody, proč nefunguje nový systém výplaty sociálních dávek na úřadech práce. Vyplývá z ní rovněž, že potíže s vyplácením dávek mohou narůstat dokonce geometrickou řadou v dalších měsících, kdy staré osvědčené aplikace mají postupně přestat vyplácet.

Rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením se dostávají do neřešitelné ekonomické situace

02.02.2012 0:28

V roce 2011 byl schválen zákon č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto zákonem byl zrušen souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením, které jsou v péči rodičů. NRZP ČR dlouhodobě upozorňovala na skutečnost, že tímto zrušením souběhu dávek a zrušením sociálního příplatku pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením dojde k velkému snížení příjmů pro tyto rodiny. V současné době se ukazuje, že po tomto zrušení se dostávají tyto rodiny do neřešitelné ekonomické situace. V těchto rodinách je ohrožena schopnost zajistit péči pro děti s těžkým zdravotním postižením. Stát tímto opatřením vlastně nutí rodiny, aby odmítaly poskytovat péči svým dětem se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Tímto opatřením se tak vracíme do 80. let 20. století, kdy byla upřednostňována ústavní péče před péčí v rodině.

Projekt Sport pro charitu zapojí sportovce do pomoci handicapovaným

31.01.2012 20:14

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v únoru 2012 spustí nový portál Sport pro charitu. Prostřednictvím tohoto portálu se sportovci budou moci registrovat na jednotlivé sportovní akce, a tím podpořit konkrétní žádost o pomoc lidem s handicapem. Nadace Olgy Havlové portál prezentovala na tiskové konferenci, které se zúčastnili Jan Škrabálek, extrémní sportovec a patron projektu, výkonný ředitel ČSOB Private Banking Martin Kosobud, reprezentant prvního ze sportovních projektů portálu Sport pro charitu. Tiskovou konferenci moderoval Karel Diviš, reportér Redakce sportu České televize.

Rodiče pobírající rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení dítěte si musí do 31. ledna zvolit sociální dávku

29.01.2012 10:37

Pokud rodiče dosud pobírali rodičovský příspěvek na dítě mladší tří let dlouhodobě zdravotně postižené, které je současně i příjemcem příspěvku na péči, musí si nejpozději do 31. ledna 2012 zvolit pouze jednu z těchto dvou dávek. V případě dětí starších 3 let rodičovský příspěvek vyplácen nebude (dosud náležel do 7 let dítěte) a zákon nově stanoví případy, kdy dlouhodobě postiženému dítěti automaticky vznikne nárok na příspěvek na péči. Příspěvek je pak poskytován po dobu, než je na základě nového posouzení zdravotního stavu vydáno rozhodnutí o příspěvku na péči, nejdéle však do 31. 12. 2012.

Jak žádat o důchod v roce 2012

29.01.2012 10:34

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 28 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2012 někteří muži narození v letech 1949 – 1950. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby, a nikoliv povinnost. ČSSZ přináší formou otázek a odpovědí postup, jak žádat nejen o starobní důchod v roce 2012.

Stránky