12 000 bezplatných jízdenek na cestu po Evropě v roce 2019 pro osmnáctileté

Evropská komise zahajuje druhý ročník soutěže DiscoverEU. Od čtvrtka 29. listopadu (12:00 SEČ) do úterka 11. prosince (12:00 SEČ) mohou mladí lidé ve věku 18 let požádat o jízdenku pro objevování Evropy příští léto. Lidem se zvláštními potřebami Komise zprostředkuje informace a tipy a uhradí nezbytné náklady na zvláštní asistenci (např. doprovázející osoba, psi pro zrakově postižené účastníky).

Tato soutěž navazuje na úspěšné první kolo, které 15 000 mladých lidí umožnilo cestovat od července do října 2018 po Evropě. Mnozí z nich se zúčastnili akcí pořádaných v souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví.

Komisař Tibor Navracsics, který je odpovědný za vzdělávání, kulturu, mládež a sport, k tomu uvedl: „Je skvělé, že mladí lidé zjevně vítají tuto příležitost poznat evropské kultury a tradice, pocítit rozmanitost Evropy a najít si přátele, které by jinak nepotkali. První kolo ukázalo, že mladí lidé tak získávají sebedůvěru a dovednosti, například organizovat různé iniciativy a mluvit jinými jazyky. DiscoverEU nabízí mnohem víc než cestování – znamená i učení se pro život.“

Kdo se může přihlásit a jak?

Do tohoto kola se může přihlásit jakýkoli občan EU narozený mezi 1. lednem 2000 a 31. prosincem 2000.

Zájemci se mohou přihlásit pomocí Evropského portálu pro mládež, kde se musí zaregistrovat a popsat svou plánovanou cestu. Žadatelé budou vybráni na základě odpovědí na kvíz s pěti otázkami s výběrem odpovědí, které souvisejí s evropskou kulturou a rozmanitostí, iniciativami EU zaměřenými na mladé lidi a nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, a s jednou dodatečnou otázkou o tématu souvisejícím s druhým kolem.

Úspěšní žadatelé pak mohou svou cestu v délce 1–30 dnů podniknout v době od 15. dubna do 31. října 2019.

K účasti na tomto kole Komise vyzývá zejména lidi, kteří mají zvláštní potřeby nebo čelí sociálním problémům. Lidem se zvláštními potřebami Komise zprostředkuje informace a tipy a uhradí nezbytné náklady na zvláštní asistenci (např. doprovázející osoba, psi pro zrakově postižené účastníky).

Úspěšní žadatelé mohou cestovat samostatně či v maximálně pětičlenných skupinkách (všichni ve věku 18 let). Hlavním dopravním prostředkem při poznávání Evropy bude vlak. V některých zvláštních případech ale můžou účastníci využít jiných dopravních prostředků, např. autobusů nebo trajektů či výjimečně letadel, pokud to bude nezbytné. Jde totiž o to, aby bylo možné dostat se kamkoli ze všech koutů našeho kontinentu. Možnost využít této iniciativy tak budou mít rovněž mladí lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo na ostrovech, jež jsou součástí EU.

Každému členskému státu EU byl přidělen určitý počet jízdenek na základě podílu jeho populace na celkovém počtu obyvatel Evropské unie.

Souvislosti

Iniciativa DiscoverEU byla zahájena v červnu 2018 s rozpočtem ve výši 12 milionů eur. Doposud díky ní mohlo po Evropě cestovat 15 000 mladých lidí. Cílem je vytvořit nové příležitosti, které by jim umožnily seznámit se s bohatým kulturním dědictvím našeho kontinentu, potkat jiné lidi, poučit se od jiných kultur a zjistit, jaký je to pocit být Evropanem.

Zpětná vazba od účastníků je pozitivní. Pro mnohé z nich to byla první příležitost cestovat bez rodičů nebo jiných dospělých a většina z nich uvedla, že se díky tomu stali nezávislejšími. Říkají také, že díky iniciativě DiscoverEU byli schopni lépe pochopit jiné kultury a evropskou historii. Mají pocit, že si také zlepšili své jazykové dovednosti. Dvě třetiny účastníků uvedly, že bez DiscoverEU by nebyli schopni zaplatit si svou jízdenku sami.

Evropská komise navrhla, aby bylo v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (na období 2021–2027) na iniciativu DiscoverEU vyčleněno 700 milionů eur v rámci budoucího programu Erasmus. Budou-li Evropský parlament a Rada s tímto návrhem souhlasit, bude se moci mezi lety 2021 a 2027 vydat po Evropě dalších 1,5 milionu osmnáctiletých cestovatelů.

Další informace

Informace jsou k dispozici na Evropském portálu pro mládež, na stránce European Youth na Facebooku(link is external) a na Twitteru(link is external).

Zdroj: Evropská komise

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.