Zpětné proplacení příspěvku na zvláštní pomůcku

05.05.2016 13:33
Dotaz: 

Má maminka kvůli svému postižení potřebuje zvláštní pomůcku. Dotace nám však kvůli charakteru jejího postižení nebyla přiznána. Podali jsme proto k paní ministryni žádost o odstranění tvrdosti. V současnosti čekáme na vyřízení žádosti. Dle informací na webových stránkách ministerstva může vyřízení takové žádosti trvat až 6 měsíců. Můj dotaz – s pořízením zdravotní pomůcky již nemůžeme dále čekat. Smíme si tedy zařízení pořídit již teď z vlastních zdrojů a v případě kladného vyřízení dotace si nechat sedačku zpětně proplatit? Nebo v případě, pokud bychom si zařízení pořídili již teď, bychom pozbyli na dotaci nárok? 

Odpověď: 

Příspěvek lze poskytnout na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku. Takže určitě si pomůcku pořídit můžete. Můžete si podat žádost o příspěvek a poté si pomůcku koupit nebo si ji koupit a poté podat žádost.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.