Změna stupně invalidity

26.08.2016 9:07
Dotaz: 

Bude mi v dalších měsících automaticky navýšen invalidní důchod, jestliže mi právě byl změněn stupeň invalidity, a to z I. stupně na II. stupeň? Anebo si mám podat žádost?

Odpověď: 

Žádost si podávat nemusíte, pokud již máte posudek od posudkového lékaře o změně invalidity. Tento posudek bude předán okresní správou sociálního zabezpečení na ČSSZ, kde bude důchod přepočítán. Poté Vám bude zasláno rozhodnutí.

Při změně stupně invalidity se výše invalidního důchodu již znovu nepočítá z dosažených výdělků, dochází pouze k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů. Pokud ale dojde u invalidního důchodu, který byl přiznán před 1. 1. 2010 jako částečný invalidní důchod, ke změně stupně invalidity z I. na II. stupeň, náleží invalidní důchod v dosavadní výši. To znamená, že se zřejmě částka nenavýší, i když se změnil stupeň invalidity.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.