Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

19.10.2017 11:52
Dotaz: 

Manžel měl stupeň č. 4, snížili nám to na st. 2.  Měl též ZTP/P, po odvolání nám dali st. č. 3, ale už jen ZTP. Můžu zažádat zpět o ZTP/P? 

Odpověď: 

Pokud byl manželovi snížen stupeň průkazu ze ZTP/P na ZTP a neuspěli jste ani v rámci odvolání, máte dále možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu (podává se do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení), s formulací žaloby Vám případně můžeme pomoci.

Pokud nebudete chtít využít možnost podat správní žalobu, můžete kdykoliv po doručení rozhodnutí z odvolacího řízení podat na ÚP  žádost o "změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením". Formulář žádosti naleznete na webu MPSV (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp - v menu ve sloupci vlevo zvolíte položku Změna průkazu OZP). 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.