Započítání příspěvku na péči do příjmu pro výpočet důchodu

25.05.2016 10:24
Dotaz: 

Prosím o informaci, jestli se započítává příspěvek III. stupně do důchodu pečující osobě o seniora (matka), pokud pečující osoba pracuje?

Odpověď: 

Doba péče o osobu, která pobírá příspěvek na péči ve II. – IV. stupni, se do náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako doba odpracovaná) počítá pouze v případě, že se jedná o osobu blízkou nebo se závislou žije ve společné domácnosti a zároveň se jedná o pečující osobu v největším rozsahu.

Pokud pracujete, tak přednost má doba odpracovaná v zaměstnání, kde zároveň odvádíte sociální pojištění. Jen v případě, že byste nepracovala, tak by se Vám doba péče počítala jako odpracovaná (tzn. náhradní doba důchodového pojištění).

Příspěvek na péči jako částka se započítává do příjmu pro výpočet důchodu jen v některých případech. Bližší informace naleznete na našem Informačním portálu v kapitole Důchod pečujících osob

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.