Źádost o vdovecký důchod

27.10.2017 9:20
Dotaz: 

Kde se podává žádost o vdovecký důchod na Praze 12 a jaké jsou pro to požadavky / podmínky?

Odpověď: 

Dle informací z webu ČSSZ se žadatelé o důchod, kteří mají trvalé bydliště v Praze, mohou obracet na kterékoliv pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). Kontakty na PSSZ a její jednotlivá územní pracoviště naleznete na webu ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/), na Praze 12 se územní pracoviště PSSZ nenachází.

Pro nárok na vdovecký důchod je třeba splnit tyto podmínky:

Vdovec má nárok na vdovecký  důchod po manželce, jestliže zemřelá pobírala starobní důchod nebo pobíral/a invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel/a následkem pracovního úrazu. Bližší informace k vdoveckému důchodu vám poskytne PSSZ nebo některé z jejích územních pracovišť.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.