Výše příspěvku zdravotní pojišťovny na invalidní vozík

04.03.2018 9:04
Dotaz: 

Jakou částku pojišťovny proplácejí na mechanický vozík?

Odpověď: 

Je velice důležité rozlišit, o jaký druh mechanického vozíku pojišťovnu žádáte (základní, aktivní, odlehčený). Mechanický invalidní vozík či elektrický invalidní vozík předepisuje jen odborný ošetřující lékař (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog) a schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Pokud byste žádal pojišťovnu o mechanický vozík, splnil všechny potřebné náležitosti, revizní lékař by Vám vozík schválil a vešel byste se do finanční částky, kterou pojišťovna hradí (u základního mechanického vozíku – ZP hradí částku 9 000,-, u odlehčeného vozíku 19 000,- a u aktivního 21 000,-), vozík by Vám pravděpodobně uhradila Vaše ZP.

Pokud by Vám ZP vozík neuhradila, nebo by uhradila pouze část ceny vozíku, můžete zkusit požádat o příspěvek na vozík některou z nadací např. Nadace J&T, Nadace Charty 77 - Konto BariéryNadace Agrofert anebo Nadační fond Lumius. Další kontakty na nadace, které přispívají na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, naleznete na našem Informačním portálu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.