Výpočet podpory v nezaměstnanosti z náhradní doby zaměstnání

16.08.2015 13:36
Dotaz: 

Pečovala jsem 16 let o maminku, která měla IV. stupeň postižení, tedy 12 000 Kč. Nyní se budu hlásit na ÚP a nevím, zda mám vůbec nárok na podporu a z čeho by se mi vypočítávala, nebo v případě nároku kolik by podpora byla.

Odpověď: 

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je třeba splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání v posledních 2 letech před datem žádosti o podporu; Vám by se jako náhradní doba zaměstnání tedy zřejmě započítala doba péče o maminku. 

V případě, že byste potřebných 12 měsíců splnila započtením náhradní doby zaměstnání, vypočítávala by se Vám podpora v nezaměstnanosti z průměrné mzdy v ČR za 1.-3. čtvrtletí roku 2014, tzn. z částky 25 179 Kč. 

Výše se pak stanovuje následovně:

1. po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15 násobku (3777 Kč)
2. další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku (3021 Kč)
3. po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobku výše uvedené průměrné mzdy (2770 Kč).

Podpůrčí doba, tj. doba, po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, se liší podle věku ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti:
1. do 50 let věku 5 měsíců 
2. od 50 do 55 let věku 8 měsíců
3. nad 55 let věku 11 měsíců.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.