Výpočet nově přiznaného invalidního důchodu

29.07.2014 14:55
Dotaz: 

Byl mi opětovně po osmi letech přiznán ID 1. st. Mohla byste mi prosím sdělit, v jaké přibližné výši mi bude vypočítán, když ČID činil 3800 Kč, prý se znovupřiznaný ID přepočitává.

Odpověď: 

Pokud jste již někdy pobírala invalidní důchod, současný nově přiznaný důchod by neměl být vypočítán z nižšího vyměřovacího základu než ten minulý (dle §19 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
V tomto případě se tedy bude invalidní důchod počítat dvěma způsoby – z dob pojištění a výdělků ze zaměstnání, nebo výpočtem z osobního vyměřovacího základu, který Vám byl stanoven při minulém výpočtu invalidního důchodu. Posléze Vám bude přiznán ta výše důchodu, která bude pro Vás výhodnější (tedy vyšší).

Obecně je však výpočet invalidního důchodu složitý a pracovníci ČSSZ používají na výpočet počítačový program, bohužel Vám tedy ze své pozice nemůžu podat informace ohledně výše invalidního důchodu. Doporučuji Vám zkonzultovat výši případného invalidního důchodu na OSSZ.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.