Vracení příspěvku na zvláštní pomůcku

27.10.2016 11:42
Dotaz: 

Mám nevidomého známého, který má vodícího psa. Vodícího psa již nechce a chce ho darovat své známé. Byla bych nerada, aby se známý dostal do potíží tím, že daruje psa, na kterého získal příspěvek. Prosím, je takovéto darování možné a musí se někde hlásit? Hrozí známému postih, když vodícího psa někomu daruje?

Odpověď: 

Pokud pán dostal příspěvek na zvláštní pomůcku na vodícího psa, tak dle § 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je povinen vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:

• nepoužil tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
• nepoužil vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestal být vlastníkem zvláštní pomůcky
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestal zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba přestala pomůcku využívat z důvodu změny zdravotního stavu)
• použil příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
• se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje

Povinnost vracet příspěvek nebo jeho poměrnou část nevzniká v případě, že osoba zemře nebo vodící pes, na kterého byl příspěvek poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku.

Pokud tedy pán vodícího psa přestane jako zvláštní pomůcku užívat nebo přestane být vlastníkem, tak má dle § 27 uvedeného zákona povinnost tuto změnu písemně nahlásit do 8 dnů na krajské pobočce Úřadu práce, která vydala rozhodnutí o poskytnutí tohoto příspěvku a Úřad práce vypočítá, jakou poměrnou část bude pán vracet.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.