Vracení peněz za doplatky léků

25.03.2020 10:36
Dotaz: 

Jak je to s vracením peněz za doplatky léků? Komu se doplatky vrací? Do jaké částky?

Odpověď: 

Doplatky vrací zdravotní pojišťovna v případě, že celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit
• 5000 Kč u osob starších 18 a mladších 65 let,
• 1000 Kč u osob mladších 18 let,
• 500 Kč u osob starších 65 let.

Do limitu se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání.

Částku, o kterou byl limit překročen, vrací zdravotní pojišťovna do 60 dnů od skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém k překročení limitu došlo.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů