Vliv péče o osobu blízkou na pobírání renty

08.07.2016 11:51
Dotaz: 

Pobírám příspěvek na péči už 10 let, do teď se o mě starala maminka, která to měla vedené jako starost o osobu blízkou, ale teď jsme začala žít s přítelem, který pobírá rentu ze šachty po pracovním úrazu (teda teď už to vyplácí Koopertiva). Chtěla bych, aby se to převedlo na něho, že by to měl taky péči o osobu blízkou, ale všude nás straší, že pokud by se o mě začal oficiálně starat, tak by přišel o rentu .... Takže moje otázka zní, zda má péče o osobu blízkou nějaký vliv na rentu? Je možné, že by o rentu opravdu přišel, kdyby se to uvedlo tak? Přítel je veden na úřadu práce.

Odpověď: 

I přesto, že Váš přítel pobírá rentu za pracovní úraz, může být Vaší pečující osobou, pokud poskytování péče zvládne vzhledem ke svému zdravotnímu stavu; poskytování péče není důvodem pro zastavení výplaty renty.

Pokud by však přítel sám pobíral příspěvek na péči a někdo by o něj pečoval, musel by přítel mít lékařské potvrzení, že Vám zvládne péči poskytovat a mohl by Vám pomáhat pouze v oblastech (základních životních potřebách), které by sám neměl hodnoceny jako nezvládnuté.

Pokud byste měli nějakou oblast oba hodnocenu jako nezvládnutou, museli byste mít zajištěnu pomoc v této oblasti jinou osobou nebo nějakou sociální službou.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.