Úhrada oprav zdravotnických pomůcek

15.10.2018 11:57
Dotaz: 

Pro postiženého syna potřebuji kompletní opravu invalidního vozíku. Z opravy, která asi bude dost drahá, budu určitou částku hradit. Je prý ale možno, že od ledna bude spoluúčast podstatně snížená. Je nějaká novela připravena ke schválení, anebo je zbytečné čekat a raději platit?

Odpověď: 

V současné době je projednávána novela částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve kterých bude nově řešen způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění. V rámci kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků jsou navrhovány změny a doplnění týkající se také oprav a úprav zdravotnických pomůcek, u kterých jsou navrhovány úhrady zdravotní pojišťovnou v rozmezí od 90 do 99% po schválení revizním lékařem.

Jedná se však o návrh, který je projednáván a v průběhu legislativního procesu může být ještě pozměněn. Z toho důvodu Vám nedokáži na Váš dotaz jednoznačně odpovědět, ani sdělit bližší podmínky snížené spoluúčasti.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.