Úhrada asistenta pedagoga

31.07.2015 12:36
Dotaz: 

Má dítě na vozíčku (svalové postižení, smyslově odpovídá svému věku) nárok ve školce a pak následně ve škole na osobního asistenta zdarma? Myslím tím, když má příspěvek na péči.

Odpověď: 

Pokud dítě pobírá příspěvek na péči, pak je možné službu osobní asistence hradit právě z částky tohoto příspěvku, který je k tomu určený. 

Obecně slouží příspěvek na péči k tomu, aby z něj byly hrazeny služby poskytované registrovanými poskytovateli sociálních služeb (např. pečovatelská služba, osobní asistence) nebo pečujícími osobami.

Pokud budeme hovořit o asistentovi pedagoga, ten pomáhá právě ve vzdělávacích zařízeních při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoci při komunikaci se žáky, podporou žáků v průběhu přizpůsobení se školnímu prostředí, pomáhá žákům při výuce a při přípravě na výuku. Nepomáhá však s péčí o vlastní osobu a úkony jako jsou dopomoc na toaletu, oblékání či krmení apod. Tohoto pracovníka hradí škola ze svého rozpočtu. 

Jedna osoba může ale vykonávat obě asistence (tedy osobní asistenci i asistenci pedagoga).  Tyto osoby zajišťují dopomoc žákovi při výuce i péči o vlastní osobu. Tito asistenti jsou následně placeni částečně z příspěvku na péči konkrétního žáka a částečně z rozpočtu vzdělávacího zařízení.

Další informace spojené s touto problematikou můžete nalézt na našem Informačním portálu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.