Souběh invalidního důchodu a samostatné výdělečné činnosti

06.09.2016 10:16
Dotaz: 

Může osoba OSVČ pobírat invalidní důchod? Případně jak tyto dvě skutečnosti do sebe zapadají, čemu podléhají.

Odpověď: 

Výkon samostatné výdělečné činnosti se s pobíráním invalidního důchodu nijak nevylučuje, není omezena ani výše výdělku OSVČ.

Pokud byste pobíral invalidní důchod I. nebo II. stupně, tak se naopak výkon výdělečné činnosti, ze které se odvádí důchodové pojištění, předpokládá, protože doba pobírání ID I. nebo II. stupně se nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištění.

Možnost podnikání jako OSVČ při ID je podpořena i skutečností, že OSVČ se zdravotním postižením může na podporu svého podnikání získat i příspěvky od úřadu práce (stručné informace o příspěvcích naleznete na našem informačním portálu - http://ligavozick.skynet.cz/ip/prace.php?oblast=9000032).

Bohužel si nejsem jista, co myslíte otázkou "jak tyto dvě skutečnosti do sebe zapadají čím podléhají", pokud by Vás tedy k tomuto tématu ještě něco zajímalo, samozřejmě se na mě můžete znovu obrátit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.