Řešení tíživé finanční situace

16.08.2016 9:14
Dotaz: 

Mám manžela plně invalidní 3. st., nepracuje a bude umístěn do domu s pečovatelskou službou. Mám nárok na nějaké příspěvky a výživné pro naše dvě nezletilé děti 11 a 14 let?. Po úhradě manželova pobytu z ID pro potřeby rodiny téměř nic nezůstane. Já pracuji, ale finančně sama celou rodinu včetně bezlep. stravování jednoho z dětí nezvládnu a dostaneme se do velmi tíživé fin. situace.

Odpověď: 

Můžete zkusit požádat na úřadu práce o některou z dávek státní sociální podpory (např. přídavky na děti, příspěvek na bydlení) či pomoci v hmotné nouzi, z mojí pozice ovšem nejsem schopna posoudit, na které z těchto dávek byste mohla mít nárok.

Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že manžel s Vámi nebude nadále sdílet domácnost, jeho příjmy by se tedy pro nárok na tyto dávky neměly zohledňovat. Pokud by ovšem manžel měl nadále trvalé bydliště u Vás, bylo by třeba prokázat úřadu, že ve skutečnosti bydlí a hradí náklady na bydlení jinde (např. doložit nájemní smlouvu z domu s pečovatelskou službou). 

Doporučuji také zkusit se informovat u zdravotní pojišťovny ohledně případného příspěvku na bezlepkovou dietu (příspěvek poskytuje např. VZP). 

Co se týče dávek pro zdravotně postižené, předpokládám, že příspěvek na péči manžel zřejmě pobírá a pečovatelskou službu tedy bude hradit z tohoto příspěvku. Pokud manžel má průkaz ZTP či ZTP/P, může pak požádat o příspěvek na mobilitu; pokud by potřeboval nějakou pomůcku či úpravu bytu, může pak požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.