Příspěvky na kompenzační pomůcky pro děti

24.09.2016 15:34
Dotaz: 

Zajímalo by mě, jak je to s poskytováním kompenzačních pomůcek pro malé děti. Známí mají dvouleté dítě s těžkou svalovou dystrofií, takže je zcela imobilní a bylo jim řečeno, že do 6 let nemají na nic nárok. Jednalo se o polohovací sedačku.

Odpověď: 

Z Vašeho dotazu není bohužel jasné, kde zkoušeli známí o pomůcky žádat (úřad práce, zdravotní pojišťovna nebo jinde – např. nadace).

ÚP poskytuje finance na potřebné pomůcky v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, většinu pomůcek lze žádat již od 1 roku věku dítěte; výjimku tvoří příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu (poskytován od 3 let věku) a příspěvek na pořízení vodicího psa (poskytován od 15 let věku).

Zdravotní pojišťovna nemá u pomůcek pro tělesně postižené stanoven v metodice pro jejich předepisování žádný věkový limit; seznam pomůcek pro tělesně postižené, na které ZP přispívá, naleznete na našem Informačním portálu.

Nadace si mohou určit, komu, na co a za jakých podmínek příspěvek poskytnou, nicméně nadací, které podporují osoby se zdravotním postižením, je celá řada a jejich nabídky se mohou lišit. Seznam nadací, které přispívají na pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud mají známí problém se získáním potřebných pomůcek pro dceru, můžeme s nimi situaci probrat a zkusit najít nějaké schůdné řešení, mohli by nás kontaktovat i telefonicky na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.