Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla

10.09.2017 16:35
Dotaz: 

Jsem tělesně postižený a budu potřebovat nové auto. Od ÚP můžu dostat dotaci na nákup auta ve výši snad až 200 000. Podle čeho se posuzuje, kolik peněz člověk dostane? Záleží na ceně auta, že by dotace byla v % z ceny? Dá se tato dotace použít i na nákup ojetého auta? Už jsem kdysi dostal peníze na úpravu auta, které jsem měl. Na UP se, i když jsem si zařizoval nájezdovou rampu, abych se domů dostal na vozíku, zajímali o majetkové poměry. Budou řešit, jaké máme příjmy a majetek? Nemáme nic extra, já mám ID, žena průměrný plat a máme 2 děti 3 a 6 let.

Odpověď: 

Pokud podáte žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla ještě v roce 2017, bude úřad práce pro účely stanovení výše příspěvku posuzovat četnost a důvody dopravy, příjmy a celkové sociální a majetkové poměry Vaší domácnosti (a to i v případě, že žádost o příspěvek nebude vyřízena do konce roku 2017). 

Nicméně včera (4. 9.) byla prezidentem podepsána novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která mimo jiné mění i způsob určování výše příspěvku na pořízení motorového vozidla. Od 1. 1. 2018, kdy novela nabývá účinnosti, se bude výše příspěvku určovat pouze s ohledem na příjmy domácnosti (resp. společně posuzovaných osob) následovně:

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí: 

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky, 

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky, 

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Životní minimum domácnosti se stanovuje jako součet částek životního minima jednotlivých členů, životní minimum Vaší domácnosti (2 dospělí a dvě děti ve věku 3 a 6 let) činí 9850 Kč (3140 + 2830 + 1740 + 2140).

Příspěvek lze použít i na nákup ojetého vozidla, lze jím uhradit až 100% z ceny vozidla. Pokud by však příspěvek činil více než částka za nákup vozidla, musel byste přebytek vrátit pobočce ÚP. Pokud byste potřeboval i úpravu vozidla, můžete na ni taktéž získat příspěvek na zvláštní pomůcku (úprava je v tomto případě brána jako pomůcka), výše příspěvku na zvláštní pomůcku se však určuje odlišně než u pořízení MV (bližší informace na našem Informačním portálu).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.