Příspěvek na péči a další možná podpora

06.10.2015 12:56
Dotaz: 

Vrátil jsem se po delší době ze zahraničí z důvodu péče o maminku. Potřebuji vědět, na co mám nárok a jak postupovat! Maminka je ležák a jsem úplně na začátku.

Odpověď: 

Domnívám se, že velice přínosný by pro Vás mohl být náš Informační portál, kde můžete nalézt spoustu zajímavých a užitečných informací k řešení Vaší situace. 

Z Vámi uvedených informací bohužel nemohu zjistit, zda již Vaše maminka něco zařízeného má (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky apod.) a pokud ano, pak co.

Obecně Vám ale mohu doporučit zažádat o příspěvek na péči. Tento příspěvek by pobírala Vaše maminka a mohla by si z něj hradit péči, kterou potřebuje. Tuto péči můžete zajišťovat Vy, další příbuzní, sousedé, známí nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence). Tyto osoby a sociální služby musejí být uvedené jako pečující osoby.

Dále můžete zkusit zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, ze kterého lze financovat např. úpravy koupelny v případě, že takové úpravy Vaše maminka potřebuje. 

V případě, že by maminka potřebovala nějaké kompenzační pomůcky, můžete zkusit zažádat o příspěvek zdravotní pojišťovnu. Jaké pomůcky by maminka mohla využívat, je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Které pomůcky jsou pojišťovnou hrazeny, můžete nalézt zde.  

Maminka by mohla také podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením, která se vydává ve třech stupních; TP, ZTP, ZTP/P. Více informací o průkazech osob se zdravotním postižením můžete nalézt zde.  

Dalším příspěvkem, který by maminka mohla využít je příspěvek na mobilitu. Tento příspěvek je však poskytovaný za určitých podmínek osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Výčet informací, který jsem uvedla je pouze obecný a ze své pozice nedokážu říci, zda na příspěvky bude mít maminka skutečně nárok. Pokud byste chtěl situaci prokonzultovat hlouběji nebo měl k stávajícím informacím jakékoli dotazy, můžete se na nás obracet také prostřednictvím naší bezplatné linky 800 100 250 a to každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a každé úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.