Přepočet invalidního důchodu

16.08.2015 13:35
Dotaz: 

Chtěl bych si nechat přepočítat PID, jde to ? Jak bych to měl udělat?

Odpověď: 

Nejsem si zcela jista, jaký přepočet máte konkrétně na mysli; napadají mě tyto varianty:

1. přepočet výše invalidního důchodu se započtením výdělků, které jste měl v době pobírání důchodu - tento přepočet ovšem provést nelze, výdělky v době pobírání ID se zohlední až při výpočtu Vašeho starobního důchodu

2. přepočet výše ID po jeho přiznání, z důvodu nesouhlasu s přiznanou částkou důchodu (např. nebyly Vám ve výpočtu ID zohledněny některé vaše výdělky) - ohledně tohoto přepočtu se můžete zkusit obrátit na OSSZ, zdejší pracovnice by Vám měly být schopny vysvětlit, jak se výše ID počítá a zda Vám tedy byla částka ID vypočtena správně.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.