Předčasný důchod, nebo evidence na Úřadu práce?

25.08.2016 16:45
Dotaz: 

Pobírám důchod 1. stupně, mám skoliózu, pracuji u bezp. agentury, mám velké bolesti zad. Mám 3 roky do starobního důchodu. Je výhodnější jít do předčasného důchodu nebo být vedená 3 roky na ÚP.

Odpověď: 

Před evidencí na Úřadu práce bych Vám doporučila požádat zaměstnavatele o změnu pracovního poměru z důvodu zhoršení zdravotního stavu (tzv. převedení na jinou práci), kterou si můžete podat dle § 41 zákoníku práce. Žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb, který stanovuje, že jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě pozbyla způsobilost dále konat dosavadní práci.

Zaměstnavatel má 15 dnů na to, aby Vám nabídl jiné místo. V případě, že tak neučiní, můžete okamžitě ukončit pracovní poměr a získat náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní doby.

V případě evidence na Úřadu práce se počítá doba do náhradní doby důchodového pojištění (do odpracovaných let), po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a doba 3 let, po kterou nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Doba 3 let se počítá jako součet doby evidence, to znamená, že pokud jste byla již dříve vedená na Úřadu práce před dosažením věku 55 let, tak se započítává 1 rok. Po dosažení 55 let věku by se Vám tedy započítala doba 2 let. 

Předčasný důchod je trvale krácený, proto není příliš výhodný. Pro přiznání předčasného důchodu je třeba mít splněnou dobu důchodového pojištění.

Domnívám se proto, že výhodnější je pro Vás registrovat se na Úřadu práce a pokud jste ještě nebyla evidována, bude Vám započítána částečně doba evidence do náhradní doby důchodového pojištění, jak jsem již uvedla.

Poradna pro život s postižením se starobními důchody zabývá pouze okrajově, proto bych Vám ještě doporučila se s dotazem týkajícím se předčasného důchodu obrátit na ČSSZ.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.