Postup přepočtu změny stupně invalidního důchodu

05.05.2016 13:47
Dotaz: 

Šla jsem do ID v roce 1999 a dostala jsem tehdy částečný důchod. Později se důchod měnil na z moci uřední byl mi přiznán 2. st. a pak po přezkoumání na první st. V roce 2012 jsem dostala 2. st. s tím, že peníze mi zůstaly stejné, protože byl důchod přiznán před rokem 2010. Minulý tydem jsem dostala 3. st. Můj 2. st. činil 7038 Kč a nyní nevím, jak se to bude přepočítavat.

Odpověď: 

Postup přepočtu změny stupně invalidního důchodu je následovný: od původní výše invalidního důchodu se odečte částka základní výměry, zbývající částka se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se opět přičte výše základní výměry. 
7.038 – 2.440 = 4.598 x 1,333 = 6.219,134 + 2.440 = 8.569,- Kč
Koeficient 1,333 je dán vzhledem k tomu, že Váš důchod je částečný invalidní důchod, u kterého došlo ke změně stupně v letech 2010 až 2011 dle Vámi uvedených informací.
Další informace o přepočítávání naleznete ve sborníku Nápadník a také na webových stránkách ČSSZ.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů