Podpora v nezaměstnanosti po vyčerpání podpůrčí doby

01.12.2015 16:59
Dotaz: 

Mám na své 13leté děti příspěvky na péči I. a III. stupeň závislosti. Ráda bych si přivydělala nějakou korunku prací na zkrácený úvazek v době, kdy jsou děti ve škole. Už jednou jsem byla v evidenci ÚP v době péče a byla mi přiznána podpora v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců. Můj dotaz je, jestli by mi byla podpora v nezaměstnanosti při nové evidenci poskytnuta opět, když jsem nebyla výdělečně činná.

Odpověď: 

Po vyčerpání podpůrčí doby (doby poskytování podpory v nezaměstnanosti) lze opětovně pobírat podporu v nezaměstnanosti pouze v případě, že splníte zároveň 2 podmínky - alespoň 6 měsíců výdělečné činnosti a alespoň 12 měsíců doby zaměstnání v posledních 2 letech před datem podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Dobu zaměstnání lze splnit i započtením doby péče o osobu s II. - IV. stupněm příspěvku na péči, nicméně dobu výdělečné činnosti (6 měsíců) jinak než zaměstnáním či samostatně výdělečnou činností splnit nelze.

Pokud jste tedy v posledních 2 letech nepracovala, nebudete tedy zřejmě mít na poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nárok. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.