Osoba pobírající příspěvek na péči poskytovatelem péče

04.09.2016 8:41
Dotaz: 

Chci se zeptat, jestli může být poskytovatelem péče osoba, která je sama uznaná pro účely příspěvku na péči, a na základě čeho se toto rozhodnutí dělá?

Odpověď: 

Poskytovatelem péče může být osoba, která sama pobírá příspěvek na péči, ale tato osoba musí mít od ošetřujícího lékaře potvrzení, že je schopna poskytovat jiné osobě potřebnou péči.

V případě, že by pečující osoba i pečovaná měly stejnou základní životní potřebu (např. mobilitu) hodnocenu jako nezvládnutou, tak je třeba zajistit péči o tuto potřebu jinou pečující osobou (např. někým známým, příbuzným) nebo sociální službou (např. osobní asistencí).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.