Nastupování a vystupování z dopravních prostředků

11.08.2015 9:12
Dotaz: 

Slyšel jsem, že by snad od 1.9.2015 měla platit nová příloha k vyhlášce č. 388/2013 Sb. a mělo by v ní být zahrnuto nastupování či vystupování invalidů do autobusu....případně do domu a podobně. Nevíte o tom prosím něco, eventuelně nějaký odkaz na toto?

Odpověď: 

„Nastupování a vystupování z dopravních prostředků“ by mělo být doplněno do přílohy č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o provedení zákona o sociálních službách, tedy do přílohy, kde jsou uvedeny definice základních životních potřeb, které se hodnotí v rámci příspěvku na péči.

Nicméně nejsem Vám bohužel schopna říci, kdy a v jaké podobě by mohla novela přílohy vyhlášky začít platit. Bližší informace včetně návrhu znění novely přílohy naleznete v informacích z Národní rady osob se zdravotním postižením (http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1411-informace-c-59-2015-priloha-vyhlasky-c-5052006-sbnsrss.html).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.