Nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

29.07.2014 14:53
Dotaz: 

Mám nárok v práci na paragraf, kdybych chtěl odvézt tchyni do nemocnice na vyšetření? Nebydlíme společně.Tchyně si občas zve souseda na odvoz, ale nyní onemocněl a ona nemá jak se dostat na vyšetření.

Odpověď: 

Dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, má zaměstnanec nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Dle výše citovaného nařízení vlády byste tedy měl mít z důvodu doprovodu tchyně na vyšetření v nemocnici nárok na pracovní volno na maximálně 1 den a za tento den by Vám měla náležet náhrada mzdy nebo platu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.