Náležitosti faktury při koupi vozidla pro nezletilou osobu se zdravotním postižením

01.12.2016 10:49
Dotaz: 

Dostala jsem příspěvek na automobil pro dceru s těžkým ZP. Auto jsem zakoupila. Ve velkém TP je jako majitel vozidla uvedena dcera, já jsem uvedena jako provozovatel vozidla. Ovšem na faktuře jsem jako kupující uvedena pouze já. Na ÙP po mně chtějí, aby i na faktuře jako kupující byla uvedena nezletilá dcera. Kdyz jsem si tuto informaci zjišťovala před koupí auta, bylo mi řečeno, že na faktuře mohu být jako kupující uvedena já. Múžete mi prosím poradit, jak to má tedy být správně? A kde je toto stanoveno/písemně uvedeno?

Odpověď: 

Tvrzení Úřadu práce je pravdivé. Dle § 12 písm. c) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, platí, že pokud v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla oprávněná osoba vlastnické právo ke zvláštní pomůcce, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit.

Vaše dcera tedy musí být vlastníkem motorového vozidla a tudíž být uvedena na faktuře jako kupující.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.