Mýtné u držitele průkazu ZTP

02.12.2018 10:52
Dotaz: 

Může osoba ZTP užít k jízdě po dálnici vozidlo o hmotnosti více než 3,5 tuny bez poplatku?

Odpověď: 

Dle § 22 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, podléhá úhradě mýtného. Nicméně v tomtéž paragrafu je dále stanoveno, že u vozidel osvobozených od zpoplatnění podle § 20a se mýtné nehradí.

Podle § 20a odst. 1 bod h) zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Pokud tedy držitel průkazu ZTP je zároveň majitelem vozidla, kterým po dálnici pojede, nebo je majitelem vozidla jeho osoba blízká, pak nemusí mýtné hradit. Pokud je však majitelem vozidla např. kamarád nebo zaměstnavatel držitele průkazu ZTP, pak mýtné bude třeba uhradit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.