Možnosti zaměstnání při pobírání invalidního důchodu

17.01.2017 16:30
Dotaz: 

Když bych získala ID mohu stále pracovat na své stávající pozici i na plný úvazek? Důvod ID mi nebrání ve výkonu této práce, ve které jsem zrovna zaměstnána.

Odpověď: 

Při pobírání invalidního důchodu je také možné pracovat, zákonem není nijak omezena výše výdělku ani rozsah pracovního úvazku (kolik hodin denně nebo týdně můžete odpracovat), záleží tedy pouze na Vašem zdravotním stavu, v jakém rozsahu a jaké zaměstnání budete schopna zvládnout.

U invalidního důchodu I. nebo II. stupně se výkon zaměstnání dokonce předpokládá, protože doba pobírání tohoto invalidního důchodu není považována za náhradní dobu důchodového pojištění (tedy nezapočítává se jako odpracované roky).

U invalidního důchodu III. stupně záleží na tom, co byste měla uvedeno v posudku o invaliditě - pokud by zde byla uvedena formulace "je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek", pak byste mohla případně pracovat i na plný úvazek, pokud by v posudku bylo uvedeno, že "není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek", pak by teoreticky mohlo dojít ke snížení stupně vašeho invalidního důchodu, pokud byste déle než 1 rok pracovala bez zhoršení zdravotního stavu na vyšší úvazek než 0,3 (tedy cca 13 hodin týdně).

Nicméně, se snížením stupně invalidního důchodu z III. na II. z důvodu výdělečné činnosti jsme se prozatím setkali asi ve dvou případech za posledních 7 let.

Pokud byste měla ještě další dotazy, samozřejmě se na mě můžete znovu obrátit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.