Možnosti nového příspěvku na úpravu bytu

21.09.2016 11:01
Dotaz: 

Pro naši dceru máme upravený byt (před cca 10 - 15 lety) - bezbariérová úprava koupelny s WC. Můžeme požádat (koho a jak) o nový příspěvek na úpravu bytu v tomto směru (výměna WC + vodoinstalací k WC, oprava podlahy místnosti včetně jejího vyspádování, v téže místnosti je i sprchový kout)?

Odpověď: 

Příspěvek na úpravy bytu jako takový není, ale můžete si požádat na Úřadu práce o příspěvek na zvláštní pomůcku dle zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách poskytovaných osobám se zdravotním postižením.

K poskytovaným příspěvkům týkajících se úprav bytu patří příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) a příspěvek na stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

Žadatel o příspěvek na zvláštní pomůcku musí splňovat zdravotní indikace pro přiznání příspěvku. ZDE na Informačním portálu naleznete seznam druhů a typů zvláštních pomůcek a odkaz na seznam zdravotních indikací pro přiznání příspěvku.

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na krajské pobočce Úřadu práce dle místa trvalého bydliště. Součástí žádosti je Doklad o výši čtvrtletního příjmu a Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech. Dále byste měl doložit předpokládanou cenu pomůcky.

Nejsem si ale jistá, zda by se ve Vašem případě jednalo o bezbariérové úpravy vzhledem k tomu, že máte byt již upravený. Proto nevím, zda Vám příspěvek přiznají. Je také možné, že po Vás Úřad práce bude chtít fotky, jak byt vypadal před úpravou a jaký byl stav po úpravě.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.