Kdo platí zdravotní pojištění při ID 1. stupně

14.12.2017 17:27
Dotaz: 

V odpovědi na vašich stránkách na dotaz z 30.1.2015 (viz níže) píšete, že při ID 1. stupně za pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Mám od 3.11.2012 přiznánu ID 1. stupně, zárověň jsem byla od 3.11.2012 vedena na ÚP jako uchazeč o zaměstnání. 22.8.2017 jsem byla z evidence na ÚP vyřazena s ubezpečením, že i nadále bude za mne platit zdravotní pojištění stát (toto mi rovněž povrdili na pobočce ČSSZ). Bohužel se stalo, že jsem nyní dostala dotaz ze zdravotní pojišťovny, že u mne nemají od 23.8.2017 evidovaného žádného plátce zdravotního pojištění.
Jak to tedy je:

  • zák. 48/1997 Sb, $7, odst. j) se píše, že stát platí zdravotní pojištění až od ID 3. stupně
  • vy v uvedené odpovědi píšete (stejně jak mi sdělili na ÚP + ČSSZ) že zdravotní pojištění platí stát při jakékoliv invaliditě (tedy i ID 1. stupně)
Odpověď: 

Z hlediska úhrady zdravotního pojištění státem je u invalidních důchodců pro invaliditu I. a II. stupně třeba odlišit, zda je invalidní důchod přiznán či nikoliv (tzn., zda je pouze uznán stupeň invalidity). Zdravotní pojištění je státem hrazeno pouze v případě, že invalidní důchod I. nebo II. stupně je přiznán. V případě, že je osoba pouze uznána invalidní v I. nebo II. stupni invalidity a nemá přiznán invalidní důchod, pak zdravotní pojištění státem hrazeno není. V dotazu, na který odkazujete, tazatel uvádí, že invalidní důchod I. stupně bude pobírat, proto je zřejmě v odpovědi uvedena pouze tato varianta.

Výjimka u invalidních důchodců pro invaliditu III. stupně, na kterou odkazuje §7, odst. 1, bod j) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, spočívá v tom, že za osoby invalidní ve III. stupni invalidity je státem hrazeno zdravotní pojištění i v případě, že nemají přiznán invalidní důchod.

Z Vašeho dotazu ovšem není zcela jasné, zda Vám invalidní důchod pro invaliditu I. stupně byl přiznán, či zda jste pouze uznána invalidní v I. stupni. Pokud jste uznána invalidní v I. stupni invalidity a důchod Vám nebyl přiznán, pak doporučuji se opět zaregistrovat na ÚP, aby Vám stát nadále hradil zdravotní pojištění. Bohužel se však obávám, že pokud jste po odhlášení z evidence ÚP nebyla nikde zaměstnána, ani jste neměla platby zdravotního pojištění zajištěny jiným způsobem, pak zřejmě budete muset sama uhradit zdravotní pojištění za období, kdy jste na ÚP nebyla registrována.

Bližší informace o podmínkách úhrady zdravotního pojištění státem naleznete např. ZDE (https://www.cpzp.cz/clanek/73-0-Za-koho-plati-pojistne-stat.html). 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.