Jak žádat o průkaz osoby se zdravotním postižením

21.05.2018 11:25
Dotaz: 

Dle mojí neuroložky bych si měla zažádat o ZTP. Můžete, prosím, dát radu jak to provést?

Odpověď: 

Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením se podává na krajské pobočce Úřadu práce dle Vašeho trvalého bydliště. Formulář žádosti si můžete stáhnout na Informačním portálu.

Na základě podané žádosti bude zahájeno řízení, v rámci kterého bude OSSZ posouzen Váš zdravotní stav. Posudkový lékař OSSZ zpracuje posudek o Vašem zdravotním stavu, ve kterém bude uvedeno, zda splňujete některou z indikací stanovených pro nárok na některý ze stupňů průkazu osob se zdravotním postižením. Jednotlivé zdravotní stavy můžete nalézt také na Informačním portálu.

Poté bude vydáno rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stupně průkazu. Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí 105 dnů (popř. 135 dnů v případě prodloužení lhůty).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.