Informovat potenciálního zaměstnavatele o zdravotním stavu?

06.10.2015 13:02
Dotaz: 

Je mi 50 let a jsem od letošního dubna v kategorii OZZ. Původní práci jsem kvůli tomu bohužel ztratil a nyní sháním jinou. Jsem povinen potenciálním zaměstnavatelům tuto skutečnost oznamovat? Konkrétně mi jde např. o pozice, které bych vykonávat mohl (např. administrativa), ale zaměstnavatel výslovně neuvádí, že jsou vhodné pro OZZ.

Odpověď: 

Ze zákona Vám žádná povinnost informovat o Vašem zdravotním stavu potencionálního zaměstnavatele nevzniká. Je tedy pouze na Vašem uvážení, zda zaměstnavatele budete informovat.

Je však vhodné zvážit, zda byste Vy či Váš zaměstnavatel ze sdílení této informace nemohli čerpat některé výhody; úlevy na dani či úlevy v práci. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.