Exekuce vozidla pořízeného z příspěvku na zvláštní pomůcku

25.11.2016 18:19
Dotaz: 

Mám pořízeno osobní vozidlo z příspěvku na zvláštní pomůcku.Může být zabaveno v exekuci?

Odpověď: 

Paragraf 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, uvádí ohledně vyjmutí z výkonu rozhodnutí (tzn. vyloučení z exekuce) následující informace:

Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
 

Pokud tedy prokážete, že motorové vozidlo potřebujete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (potřebujete se dopravovat k lékaři, máte vozidlo upraveno a nemůžete se dopravovat jiným způsobem), pak by vozidlo nemělo být možno v exekuci zabavit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.