Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením

21.06.2016 12:44
Dotaz: 

Mám 14 let průkaz ZTP, vždy po šesti letech mne zvali na přezkum, po doručení lékařských zpráv mne ani nepozvali ke komisi a průkaz vystavili vždy na šest let. Letos mi končil průkaz k 31.5.2016 a zažádal jsem tedy opět. Samozřejmě jsem musel dodat nové výsledky zdravotního stavu, které byly daleko horší než v minulosti. Ale průkaz mi vystavili jen na dva roky. Je mi 63 let a už nemíním žádat znovu, neboť mne tento postup uráží!! Jak se mohu odvolat proti délce platnosti průkazu? Podotýkám, že mne nikdy revizní lékař neviděl!!

Odpověď: 

Pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s rozhodnutím o průkazu osoby se zdravotním postižením, máte možnost do 15 dnů od data doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou pobočku úřadu práce, která vydala rozhodnutí o průkazu, pobočka ÚP své rozhodnutí ještě může přehodnotit na základě Vámi podaného odvolání. Pokud pobočka ÚP bude na svém rozhodnutí trvat, předá Vaše odvolání k vyřízení na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzor odvolání naleznete na našem Informačním portálu.

V zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je ohledně doby platnosti průkazu uvedeno, že doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku; tato doba nemůže být delší, než je doba, po kterou trvá nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle posudku zdravotního stavu z hlediska nároku na průkaz. V posudku vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na průkaz ZTP je tedy zřejmě uvedena platnost pouze na dva roky, z mojí pozice sociální pracovnice Vám však bohužel nejsem schopna říci, z jakého důvodu k tomuto došlo.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.